top of page

Prisliste 2018

                   
                    
Driftsbidrag                    
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig                    
Målerafgift - årlig pr. vandmåler                    
Vandafgift pr. m3                    
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat)                    
                    
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift)                    
Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, lejlighed, andelsbolig                    
    Øvrige forbrugere 0 -500 m3/år                
    -    501 - 2.000 m3/år            
    -    2.001 - 5.000 m3/år            
    -    5.001 - 10.000 m3/år            
Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. ejendom (matr.nr.)                    
Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. ejendom (matr.nr.)                    

        
        
Excl. moms     Incl. moms
kr.    350,00        437,50
kr.    100,00        125,00
kr.        3,75           4,69
kr.        6,25           7,81
        
Excl. moms        Incl. moms
kr.    2.000,00      2.500,00
kr.    2.000,00      2.500,00
kr.    4.000,00      5.000,00
kr.    6.000,00      7.500,00
kr.    8.000,00    10.000,00
kr.    8.000,00    10.000,00
kr.  28.000,00    35.000,00

Udgifter til ledningsarbejde - såsom anboringer, stikledninger og hovedstophane betales af vandværket.                                                              
Ledninger må ikke tildækkes før godkendelse af vandværket.                                
                                
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter "indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober".                                
                                
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.                                                               
Vandafgiften opkræves med et a'conto beløb hvert kvartal.                                
Der bliver foretaget måleraflæsning ultimo december via fjernaflæsning.                                
Årsopgørelsen udsendes medio januar.                                

Gebyrer                    
Rykkergebyr                    
Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning                    
                    
                    
Formand Kurt Mikkelsen                tlf.: 2441 7178    
Inspektør Jan Degn                        tlf.: 4079 0096
    

Excl. moms     Incl. moms
kr.    100,00      Momsfrit
kr.    500,00        625,00

bottom of page