top of page
Bække Vandværk

Vores Vision

 

At sikre en forsyning af høj kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed, miljø, sundhed og natur, samt drives på en teknisk og økonomisk effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne.​

Rent drikkevand

 

Rent drikkevand er livsnødvendigt. Normalt er drikkevandskvaliteten i Danmark meget høj. Dog har vi de senest år oplevet at der sker forureninger af drikkevandet og flere steder er man desværre nødsaget til at foretage ekstra desinfektionsbehandling af vandet. 

Klima & Miljø 

 

Klima er et områdes normale vejrforhold med hensyn til temperatur, luftfugtighed, nedbør målt over en periode på typisk 30 år. Miljø er de forhold, som påvirker levende organismers(fx menneske, dyr og planter) levevis i bestemte områder.

Højt service-niveau

 

Bække vandværk har altid et højt serviceniveau. Det skal være nemt og enkelt at være forbruger hos Bække vandværk. Hvad enten forbrugerne henvender sig til drifts- eller administrativt personale skal de møde en kvalificeret og veldefineret service

bottom of page