top of page
Bække Vandværk

Om os

 

Bække vandværk
Hører blot til en af de mange forsyninger der findes i Danmark. Der foretages indvinding og distribution af vandet til forbrugerne fra over 150 kommunale, private og almene vandværker.

Bække vand kontrollerer drikke vandets kvalitet via diverse stikprøver, boring og målinger på rørledningerne.

Der foretages løbende vand analyse, der skal sikre at de fastsatte grænseværdier overholdes, så forbrugerne har adgang til sikkert drikkevand.

Værd at vide om vandforsyning

 

Kort fortalt, så er et vandværk et anlæg til forsyning af et vist antal forbrugere med renset drikkevand.

For det meste benyttes vand fra overfladen. Hvis de geologiske forhold er gunstige, hentes vandet som grundvand fra dybe boringer.

Ikke tit, men i nogle særtilfælde bruges der havvand, der må gennemgå en dyr proces for at fjerne saltet. Dette kan ske ved noget der hedder omvendt osmose.

 

bottom of page