Kontakt

 

Forespørgsler kan rettes til:

 

Formanden:
Kurt Mikkelsen

Mail: lene@krags.dk
Mobil: 2441 7178

 

Inspektør:
Jan Degn
Mail: jan_degn@lille-teglgaard.dk
Mobil: 6054 0056


Regnskabsfører:
Lene Nielsen
Mail: lene@krags.dk
Mobil: 2329 4397

 

 

Lars Midtgaard
Flemming Michelsen 
Jørgen Birk

Klager
 

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

 

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

Bække Vandværk

© 2018 by BÆKKE VANDVÆRK. Proudly created by macAdesign

Følg os på
  • Facebook Social Ikon
Kontakt

Skolegade 2B

6622 Bække

​Telefon : ​+45  2329 4397

Email : lene@krags.dk​