top of page
Kontakt Bække Vandværk

Kontakt

 

Forespørgsler kan rettes til:

 

Formanden:
Flemming Michelsen

Mail: post@bav.dk
Mobil: 2487 3627

 

Inspektør:
Jan Degn
Mail: jan_degn@lille-teglgaard.dk
Mobil: 6054 0056


Regnskabsfører:
Lene Nielsen
Mail: lene@krags.dk
Mobil: 2329 4397

 

 

Lars Midtgaard
Morten Vangsgård Schmidt
Jørgen Birk

Klager
 

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

 

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.

Succes! Beskeden er ankommet.

bottom of page