top of page
Bække Vandværk
Driftstaus

Bække

Vandværk

Står for at levere rent drikkevand til borgerne i Bække kommune.

Bække forsyning er baseret på grundvand som den primære kilde. Vandet der leveres kommer som udgangspunkt fra uforurenet grundvand. Derfor renses drikkevandet kun for bestemte naturlig bestanddele som fx metan, jern og mangan.

Her findes information fra Bække Vandværk. 

Bække Vandværk
Vandværk

 

Kort fortalt, så er et vandværk et anlæg til forsyning af et vist antal forbrugere med renset drikkevand.

Bække Vandværk
Drikkevand

 

Bække vandforsyning kontrollerer drikke vandets kvalitet via diverse stikprøver, boring og målinger på rørledningerne.

Bække Vandværk
Regn

 

Selvom den regn vi får i Danmark, tager år om at sive ned og blive til grundvand, så er denne nedsivning heldigvis rimelig stabil.

bottom of page